Home > WGA-Hiaat StandaardPrint deze pagina

WGA-Hiaatverzekering Standaard

WGA-Hiaatverzekering Standaard in het kort

 • Bescherming: bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid vanaf 35%.
 • 100% cao proof: u krijgt een uitkering zoals is afgesproken in de Cao Metalektro.
 • Uitkering: een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering.
 • Ook als u buiten de Metalektro werk vindt of werkloos wordt, behoudt u uw (recht op) eenuitkering.
 • Ingangsdatum: na de WGA-loongerelateerde periode of later als u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de WGA-loonaanvullingsuitkering.
 • Hoogte van de uitkering: 70% van uw laatst verdiende (gemaximeerde) verzekerde salarismaal het arbeidsongeschiktheidspercentage minus de WGA-vervolguitkering.
 • Duur van de uitkering: tot uiterlijk de AOW-leeftijd.
 • Premie: 50% voor u, 50% voor uw werknemer.

Extra uitkering bij volledige (80-100%) maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid
Bent u op of na 1 januari 2012 ziek geworden, dan geldt een extra dekking.
Uw inkomen wordt aangevuld tot minimaal 75% van uw laatst verdiende verzekerde salaris als u:

 • een WGA-loongerelateerde of een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt, en
 • 80-100% niet duurzaam arbeidsongeschikt bent.

Deze extra uitkering gaat in bij het begin van de WGA-loongerelateerde periode.

Wat betekent deze verzekering voor u? Kijk naar het rekenvoorbeeld van Piet.

Via de WIA calculator kunt u uw persoonlijke situatie berekenen.

U kunt zich extra verzekeren met de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend.

Meer informatie
WIA Metalektro Klanteninformatie (070) 3160 866
Polisvoorwaarden
Brochure WGA Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend

De WGA-Hiaatverzekering Standaard van Piet


Wat betekent de WGA-Hiaatverzekering Standaard voor Piet die:
  • 40% arbeidsongeschikt is voor de WIA;
  • een bruto jaarsalaris heeft voor ziekte van 35.000,-.

  Lees meer »


 

WIA Calculator


Bereken uw persoonlijke situatie


 

Meer informatie?Direct naar:
Verzekerd salaris
Premie voor werknemers
Polisvoorwaarden
Brochure WGA Hiaatverzekering Standaard en Aanvullend